Historia

Helge Axelsson Johnson föddes den 22 juni 1878 som näst äldste son till Axel Johnson.
Axel Johnson föddes i Jönköping 1844 och flyttade redan vid 18 års ålder till Stockholm. År 1873 startade han en agentur- och kommissionsaffär för import av stenkol och koks som från 1875 fick namnet A. Johnson & Co, men som han kallade “firman”. År 1890 startade han Rederiaktiebolaget Nordstjernan som han kallade “rederiet”.
År 1905 förvärvade han aktiemajoriteten i Avesta Jernverks AB.
Han gifte sig 1875 med Annie Thérèse Wieting dotter till en tysk sjökapten.
De fick tillsammans fem söner, Axel 1876-1958, Helge 1878-1941, James 1880-1880, Harry 1881-1939 och Torsten 1883-1959.
Axel dog 1910.
Helge studerade, efter avlagd studentexamen, två år vid Schartaus Handelsinstitut i Stockholm och arbetade sedan i faderns företag i tre år. År 1899 reste han till England för att studera kolbrytning och arbetade där även på en firma i Hull i fem år.
Helge blev delägare i “firman” 1905 – styrelseledamot i “rederiet” hade han blivit 1902. År 1913 lämnade han “firman” och fortsatte därefter som affärsman på egen hand.
Helge blev 1901 utnämnd till vice konsul av Siam och 1911 utnämnd till konsul av Siam.
Helge köpte tidigt in stora markområden på Södertörn. År 1913 förvärvade han bland annat Näringsbergs gård, Kap Ekeby och Fors och 1912 Berga gård, där han grundade en lantbruksskola och bedrev nötkreatursavel. Skolan finns fortfarande kvar som Berga Naturbruksgymnasium.
Åren 1913-1915 lät han uppföra Berga Slott på en hög bergkulle med en magnifik utsikt över Hårsfjärden. Slottet ritades av arkitekten Torben Grut, som är mest känd för att ritat Stockholms stadion som blev färdigt till olympiaden 1912. Slottet lär ha kostat 850.000 kr att uppföra. Intill slottet anlades två större parker som beräknas ha kostat 3 miljoner att anlägga. Området i anslutning till Slottet stängslades in för att hålla en stor jaktpark där bland andra Kung Gustaf V regelbundet jagade.
År 1922 utnämndes Helge till hovjägmästare av Gustaf V.
Helge var en stor konstsamlare. Enligt Karl Asplund, vd for Bukowskis konst- och antikvitetshandel, var Helge en av dåtidens fem främsta. Slottets inre fylldes med verk av Anders Zorn, Bruno Liljefors, Gottfrid Kallstenius, Helmer MasOlle, Axel Sjöberg, Carl Eldh och Otto Strandman med flera. I parken närmast slottet placerades ett antal bronsstatyer av kända konstnärer. Dessa statyer står kvar ännu i dag.
Helge var en givmild person. Varje år skänkte han stora summor till behövande och kyrkorgeln och altarfönstret i Västerhaninge kyrka bekostades av honom. När de insamlade pengarna inte räckte till tornspira på Nynäshamns kyrka trädde han även där in med ett bidrag. Även de fattiga i Västerhaninge fick årligen bidrag.
Till minne av sin mor och sig själv lät Helge uppföra en minnesbyggnad intill Berga Slott, inredd efter hans önskemål. Den stod inte klar förrän efter hans bortgång, invigdes 1944 och finns fortfarande kvar i stiftelsens ägo.
Helge gifte sig aldrig och dog 10 juli 1941, 63 år gammal.
Helges testamente föreskrev att hela egendomen, inklusive lösöre, skulle försäljas och en stiftelse i hans namn skulle bildas. Kapitalet efter försäljningen skulle förränta sig till 10 miljoner kronor innan någon utdelning från stiftelsen skulle ske. Vidare gjordes ett antal donationer – bland annat till Svenska Livräddningssällskapet, Frälsningsarmen, Röda Korset, Sophiahemmet och fattiga i Västerhaninge – på tillsammans 900.000 kronor. Svenska Sällskapet for räddning av skeppsbrutna fick 100.000 kronor för att bygga en livräddningsbåt att stationeras på Huvudskär. Båten skulle bära Helges namn och blev Sällskapets första större livräddningskryssare. Den finns fortfarande kvar men är idag i privat ägo som fritidsbåt och bär fortfarande namnet Helge Ax:son Johnson.
Hela egendomen, utom lösöre, köptes 1944 in av Svenska Staten. Kungliga Flottan fick en strandremsa som är 3,5 km lång och 800 meter bred och resten blev en statlig lantbruksskola.

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Kansli: 08-701 14 30
Fastighetsskötare: 070-662 05 05