PRISTAGARE HELGEPRISET 2024

Kategori A, Förskola
Pål Spendrup
Projekt: avseende språkutveckling i förskolan avseende hur förskolebarnens språk och egna berättande kan stärkas. Introducera, etablera och utvärdera en berättarstund på förskolan.

Kategori B, Grundskolan lägre stadier
Anna Johansson, Torbjörn Nyberg, Hanna Averby Broström, Anders Norén, Nea Eliasson
Projekt: avseende att skapa ett pedagogiskt material att använda för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i hållbar utveckling i grundskolan. Detta görs genom att färdigställa och därefter sprida materialet “Min hållbarhetskompetens”.

Ingen pristagare i kategori C

Kategori D, Gymnasieskolan
Marianne Henje
Projekt: Projektets specifika syfte är att utveckla ett nytt läromedel om Ansvarsfullt företagande att användas på gymnasieskolans Ekonomiprogram. På gymnasial nivå saknas i dagsläget ett läromedel med denna angelägna inriktning. Förutom att sprida kunskap är läromedlet också tänkt att fungera som stöd och inspiration för andra undervisande lärare på Ekonomiprogrammet.

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Fastighetsskötare: 070-662 05 05