HELGEPRISET

Är ett nyinstiftat pris/stipendium med syfte att belöna insatser/initiativ på skol-, undervisnings- och utbildningsområdet i form av fyra stipendier, ett för förskolan, två för grundskolan och ett för gymnasieskolan/vuxenundervisningen.

Stipendiet kan sökas av enskilda lärare eller av mindre grupper lärare/förskollärare som vill pröva, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller.

Varje stipendium är på 125.000 kronor och ansökningstiden går ut den 1 februari.

OBS! Ansökningar kan enbart lämnas in digitalt. Ansökningar per post beaktas inte.

Ansökningssystemet är öppet för ansökningar 1 december – 1 februari.

Personuppgiftspolicy för Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

Gå till ansökningssystemet

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Kansli: 08-701 14 30
Fastighetsskötare: 070-662 05 05